HUMAN NATURE

HUMAN NATURE / LA NATURE HUMAINE


Marijke Henkens, Mireille Robbe, Konrad Maquestieau en Ine Lammers4 - 27 februari 2022


Cultuurcentrum Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot

www.hetgasthuis.be


‘Human nature’/’La nature humaine’ is meer dan zomaar een bundeling van karakteristieken zoals manieren van denken, voelen en gedragen, zaken waarvan gezegd wordt dat mensen die van nature hebben. Vaak wordt ervan uitgegaan dat met deze term bedoeld wordt te vatten wat het is om mens te zijn, de essentie van menselijkheid. Krijgen we ooit inzicht in de nature van de mens, aangezien die zo varieert van persoon tot persoon. Onze omgeving is continue in ontwikkeling, wat ervoor zorgt dat ook de menselijke natuur verandert.


Het project ‘Human nature’/’La nature humaine’, doet stilstaan bij vergankelijkheid, verval, transformatie, alchemie, kwetsbaarheid, bewust-zijn en mentale ruimtes…kortom een aanmoediging tot tegenspraak, een vraag om een flexibele houding.


In deze expo ordenen 4 kunstenaars het gegeven van human nature/la nature humaine tot een persoonlijke visie waarbij de subjectieve interpretatie van ieders werk de leidraad is tot het grotere geheel.