MIJN

MIJN

Opgegroeid in een mijngemeente, maar toch pas op latere leeftijd kennis gemaakt met het prachtige erfgoed heeft het mijnverleden een pertinente rol in mijn kunstwerken. Soms gebruik ik het vergankelijke van de gebouwen, dan weer de mijnwerkers en hun harde leven.