SCHRIFT

SCHRIFT

Ik verbaas me er over hoe vaak ik schrift of tekens gebruik in mijn werk. Enerzijds heeft dit te maken met de teloorgang van het handgeschreven schrift door de digitalisering. Anderzijds merk ik dat er steeds minder aandacht uitgaat naar literatuur in het onderwijs. Dikwijls gebruik ik schrift als aanklacht, vaak onleesbaar, maar telkens voor mezelf met een diepgaande betekenis.